Cenník

Správa majetku Čermeľská 1

Správa majetku Čermeľská 1

PONÚKAME DO PRENÁJMU:

1. Kancelárske priestory vo výmere: 19 m2

    Cena: 120,- € + DPH / 1 mesiac

2. Kancelárske priestory vo výmere: 62,36 m2

    Cena: 441,97 € + DPH / 1 mesiac

3. Dom so záhradou vo výmere: dom 117 m2 + záhrada 533 m2

    Cena: 1. 521,62 € s DPH / 1 mesiac

4. Šatňu vo výmere: 24 m2.

    Cena: 73,- € + DPH / 1 mesiac

KONTAKT: + 421 915 949 378

 

 

PONUKA UMIESTNENIA REKLAMY:

- Na bilboardoch na hlavnom futbalovom štadióne

- Na bilboardoch na Čermeľskej ceste

- Na oplotení futbalového štadióna v Čermeli

KONTAKT: + 421 905 464 830

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje

Adresa          LOKOMOTÍVA a.s. Košice

                     Čermeľská 1, 040 01 Košice

 

Telefón        vedúci prevádzkovo-technického úseku

                   + 421 55 63 304 43 - tel.

                   + 421 915 949 378  - tel.

   

Možnosť ako sa ku nám dostať :

spoje MHD  - električka č. 1, 2, 6 a autobus č. 14

Galéria fotografií