Kanoistika

Oddiel kanoistiky bol založený v roku 1951. Od vzniku až po súčasnosť oddiel venuje svoju činnosť vodnému slalomu, zjazdu na divokej vode a vodnej turistike. Počas uvedeného obdobia svoju činnosť oddiel zameral na súťaže a turistiku, výchovu juniorov a organizovanie športových akcií v uvedenom športe. Oddiel pravidelné organizuje súťaže v Košiciach pod patronátom TJ Lokomotíva Košice a Slovenského zväzu kanoistika na divokej vode. Medzi významné a známe turistické akcie patrí Košický vodácky maratón , Plavba troch generácii a Veterán canoe plavba (každý rok), na ktorej sa pravidelné zúčastňuje množstvo priaznivcov vodnej turistiky z Košíc a Slovenska. Na uvedených akciách každoročné sa zúčastňujú aj zástupcovia zo zahraničia (Maďarsko, Poľsko, Česká a iných štátoch).
 
Dosiahli sme významné úspechy aj na súťažiach na Slovensku organizované naším zväzom. Súťažné akcie organizuje Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode www.kanoe-slalom.sk , kde sú potrebné informácie k súťažiam, výsledky, fotky a iné informácie. Oddiel mal stále dobrých funkcionárov pre prácu s mládežou, čoho výsledkom boli veľmi dobré výsledky v rámci Slovenska (ČSSR, ČSFR ) aj v zahraničí. Oddiel vychoval množstvo reprezentantov SR resp. ČSSR, ČSFR medzi najznamejších patrili Forrai R., Kučera M., Barna P., Babnič F., Rusnák J, Dúbravčík J., Forrai D., Remetei V., Žolko M. a mnoho ďalších. 
 
Oddiel svoje tréningy uskutočňuje na rieke Hornád v časti Ťahanovce - most, kde stojí lodenica. Tréningy slalomu a zjazdu prebiehajú na rieke Hornád od jari do jesene.
 

Výsledky z histórie oddielu a našich reprezentantov SR

MS 3.miesto Rudolf Forrai
 
MS Anglicko (Bala)2002 8.miesto Dušan Forrai
 
MS 2001 16. miesto Ján Rusnák
                   11. miesto Michal Dúbravčík akademik MS –zjazd
ME 2004  4. miesto Valér Remetei
                   4. miesto Martin Žolko
                   6. miesto Dušan Forrai
                                        Pavol Hronský
MS 1992       2.miesto        Milan Kučera 
M ČSSR 74 1.miesto Rudolf Forrai 
M ČSSR 82 1.miesto Ján Hubcej, Alica Lukáčová, Martin Kurinec
M ČSSR 83 1.miesto Martin Leško 
M ČSSR 84   1.miesto        Ján Hubcej, Alica Lukáčová, Martin Kurinec
Výsledky zo slovenského pohára a majstrovstiev súčasnej doby k dispozícii sú na stránke Slovenského zväzu kanoistky na divokej vode www.kanoe-slalom.sk 


Funkcionári oddielu

Peter Barna – predseda
Ing. Rudolf Forrai – podpredseda pre slalom a zjazd
Peter Lacko – podpredseda pre vodnú turistiku
Jaroslava Andelová – člen výboru
Juraj Batík – správca objektov

Kontaktné údaje

TJ Lokomotíva Košice, oddiel kanoistiky
Čermeľská 1 
040 01 Košice
 
Peter Barna
mobil: + 421 903 957 726